Parkering

Parkeringsplatser för innehavare

Det finns carportar och elstolpar, de sistnämnda med digitala motorvärmare. Kontakta vicevärden vid intresse.

  • Parkeringsplats med elstolpe: 180 kr/månad

  • Carport: 280 kr/månad

Under sommaren finnas en temporär dygnsparkering för husvagnar, husbilar samt släpvagnar. Denna är tänkt att användas för i- och urlastning. Denna finns belägen bredvid odlingslotterna.

Parkeringsplatser följer inte med bostäder vid försäljning/köp. Separat kö för dessa.

Besöksparkering, avgifter för Zon :1025

Amino Park, aminopark.se, tel. 0771-96 90 70

Det skall vara en sammanhängande period för att detta skall gälla. Om du t.ex.parkerar i 2 dagar, sedan avbryter din parkering i mobilen i någon timme för att sedan påbörja den igen så är det en ny period som påbörjas. Appen som skall användas heter MobilPark. App finns för: Android och iPhone

Dessa avgifter gäller from 1/1 2021, per:

Timme: 3 kr

Dag :25 kr