Kontakt-Övriga

IT ansvarig

Rafael Velasques Tel. 070-791 94 12 e-post:admin@dritteln.se

Bokningsvärd kvarterslokal/bastu

Ulrica Marklund Tel. 070-245 13 86, vardagar kl. 17-21

Aspia

Som sköter vår ekonomi, Storgatan 56 Umeå, Tel 010-210 33 00, kl. 8:00-17:00 mån-fre.

Kan svara på frågor om avier, månadsavgifter, ev. repfondsuttag m.m.

Revisorer

Revisor: Hamid Nikmanesh e-post: revisor@dritteln.se

Revisorssuppleant: Leif Berglund e-post: revsuppl@dritteln.se

Valberedning

Valberedning: e-post: valberedning@dritteln.se

Anna-Lena Asgarian e-post: valbered1@dritteln.se

Martin Jonsson e-post: valbered2@dritteln.se

Karin Hjalmarsson (Valb. ordf.) e-post: valbered3@dritteln.se

Arbetsgrupper

IT-Gruppen

Odlingslotter

Elin Eriksson e-post: odlott@dritteln.se