Styrelsen

Vi välkomnar alla frågor och synpunkter som berör boendemiljön på Dritteln.

Samtliga i styrelsen kan Du nå via e-mail: styrelsen@dritteln.se

Tacksam om mail kan skickas på styrelsemailen i största mån, så inte mail faller bort.

Ordförande: Alexander Nordlund e-post:  ordf@dritteln.se

Vice ordförande:  Patrik Wallin e-post: vordf@dritteln.se

Sekreterare: Linda Eriksson e-post: sekr@dritteln.se

Ledamot:  

Krister Stoor e-post: ledamot1@dritteln.se

Ross Leslie e-post: ledamot2@dritteln.se

Suppleanter:

Aitor De Andres e-post: suppl1@dritteln.se

Helena Westman e-post: suppl2@dritteln.se

Lovisa Ålander e-post: suppl3@dritteln.se

 HSB's representant:

Pierre Wiklund e-post: pierre.wiklund@hsb.se