Styrelsen

Vi välkomnar alla frågor och synpunkter som berör boendemiljön på Dritteln.

Samtliga i styrelsen kan Du nå via e-mail: styrelsen@dritteln.se

Tacksam om mail kan skickas på styrelsemailen i största mån, så inte mail faller bort.

Ordförande: Alexander Nordlund e-post: ordf@dritteln.se

Vice ordförande: Patrik Wallin e-post: vordf@dritteln.se

Sekreterare: Linda Eriksson e-post: sekr@dritteln.se

Ledamot:

Conny Albertsson e-post: ledamot1@dritteln.se

Ross Leslie; ledamot2@dritteln.se

Suppleanter:

Martin Åslin e-post: suppl1@dritteln.se

Krister Stoor e-post: suppl2@dritteln.se

HSB's representant:

Dorotea Kessler e-post: Dorotea.Kessler@hsb.se /hsbrepr@dritteln.se