Odlingslotter

Föreningen har ett antal odlingslotter på området som boende på området kan hyra. Uthyrning hanteras av kontaktpersonen för kolonilotter som är Elin Eriksson, Ersbodavägen 164. E-post: odlott@dritteln.se

Redskapsskjul finns bredvid odlingslotterna mellan gård 3 och 4, här kan man låna diverse trädgårdsredskap. Låses upp med lägenhetsnyckeln.