El, värme och ventilation

I månadsavgiften ingår vatten och värme. Däremot ingår inte hushållsel. Varje bostadsrättslägenhet har individuell fjärravläst mätning av hushållsel. De boende väljer fritt egen elleverantör. Bostadsrättsföreningen Dritteln är ansluten till Umeå Energis fjärrvärmenät. Vår förening är även sedan 2009 delägare i ett eget vindkraftverk.

Föreningen har centralventilation sedan 2019.

FTX-aggregat typ Swegon Casa placerad på kallvind. Aggregaten betjänar samtliga bostäder i respektive huskropp.

Viktig info ang