Stämma 2024

Vi vill påminna om att om du vill lämna in motioner gäller detta enligt föreningens stadgar:


§ 15 Motioner

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/din-guide-till-arsstamman/

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/foreningsstamma-i-brf/