Tillstånd och bygglov

Kopia av Information mars.docx

För vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens, dvs styrelsens, tillstånd. Ibland krävs även bygglov från Umeå kommun. Är du osäker på vad som gäller skall du alltid kontakta styrelsen.

Tillstånd/bygglov krävs exempelvis för:

  • Altaner/uteplatser

  • Staket

  • Inglasning av befintlig uteplats

  • Andrahandsuthyrning

Vid ansökan om utbyggnad ska en skalenlig ritning bifogas så att ytan klart kan utläsas. Utbyggnad ska alltid ske i samråd med grannarna och enighet ska eftersträvas. Under förutsättning att ovanstående riktlinjer för utförande följs får dock styrelsen bevilja tillstånd även om någon granne motsäger sig utbyggnaden. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att eventuella tillbyggnader underhålls.

För mer information om vad som gäller se Drittelns Policy för tillbyggnader och utnyttjande av gemensam mark.

"Ansökan, ansvar, bygglov

Vid ansökan om utbyggnad ska en skalenlig ritning bifogas så att ytan klart kan utläsas.

Utbyggnad ska alltid ske i samråd med grannarna och enighet ska eftersträvas. Under

förutsättning att ovanstående riktlinjer för utförande följs får dock styrelsen bevilja tillstånd

även om någon granne motsäger sig utbyggnaden. Vid alla utbyggnader upprättas ett avtal

mellan föreningen och berörd bostadsrättshavare så att det klart framgår att hela

underhållsansvaret för utbyggnaden åvilar den som gjort den. Vid bristande underhåll av

byggnationer kan styrelsen anmoda bostadsrättsinnehavaren till underhåll eller rivning. Detta

avtal ska överföras till den nye bostadsrättshavaren vid en överlåtelse.

I den mån utbyggnad kräver byggnadslov är det bostadsrättshavarens ansvar att söka och

bekosta ett sådant. Ingen utbyggnad får ske innan styrelsen gett tillstånd och, i förekommande

fall, byggnadslov erhållits. Kopia på byggnadslov ska alltid lämnas till styrelsen.

Inget krav på ändring av befintliga utbyggnader ställs, men krav på att bygglovsansökan

inlämnas i efterhand ställs om utbyggnaden varit byggnadslovspliktig från början."(utdrag från policy se fliken dokument)


Drittelns styrelse har tagit fram en staketmall som skall följas vid byggnation av staket på altan eller trall. Staketmallen ser du nedanför denna text. Du kan klicka på för att se den i annat format. För att bygga staket krävs styrelsens tillstånd och en förutsättning för att godkänna staketbyggnationen är att staketmallen följs!

Staketmall.PDF

Det finns även en exempelritning för hur en enkel trall kan byggas på framsida bostaden, även trall- och altanbyggnationer kräver styrelsens tillstånd. Du ser ritningen nedan för en 8 m2 stor trall. Du kan klicka på för att se den i annat format.

Trall-empelritning.PDF

Här nedan ser du en bild på hur det kan se ut med denna staketmall samt med en altan/trall på 8 m2.

Exempel på avtal för nybygge


Avtal gällande innehav av spabad.docx
Avtal gällande tillstånd och bygglov.docx
Avtal gällande studsmatta.docx