Sopsortering

Det finns två soprum på området där vi sorterar soporna i hushållsavfall, wellpapp/kartong, papper/tidningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Sedan finns det ett soprum där vi lämnar matavfall, som slängs i bruna papperspåsar. I soprummet för matavfall finns även sortering av tidningar, småbatterier, lysrör, glödlampor och lågenergilampor.

Övriga sopor som hushållsmaskiner, kemikalier, möbler etc får var och en ansvara för att köra till återvinningscentral.

Vid stora partier av ex.wellpapp vänligen släng på återvinningsstation så det inte fylls upp.

Tänk på att sortera rätt, kastas grova sopor i vårt soprum innebär det extrakostnader och prishöjningar som följd för oss alla.