Sopsortering

Det finns två soprum på området där vi sorterar soporna i hushållsavfall, wellpapp/kartong, papper/tidningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Sedan finns det ett soprum där vi lämnar matavfall, som slängs i bruna papperspåsar. I soprummet för matavfall finns även sortering av tidningar, småbatterier, lysrör, glödlampor och lågenergilampor. Övriga sopor som hushållsmaskiner, kemikalier, möbler etc får var och en ansvara för att köra till återvinningscentral.