Sopsortering

Det finns två soprum på området där vi sorterar soporna i hushållsavfall, wellpapp/kartong, papper/tidningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Sedan finns det ett soprum där vi lämnar matavfall, som slängs i bruna papperspåsar. I soprummet för matavfall finns även sortering av tidningar, småbatterier, lysrör, glödlampor och lågenergilampor.

Övriga sopor som hushållsmaskiner, kemikalier, möbler etc får var och en ansvara för att köra till återvinningscentral.

Vid stora partier av tex. wellpapp... vänligen släng på återvinningsstation så det inte fyller upp kärlen och papp hamnar på golvet i sopprum och utomhus vid tömming.

Tänk på att sortera rätt, kastas grov sopor (det som inte hör hemma i soppåsen under diskbänken) i vårt soprum innebär det extrakostnader och prishöjningar som följd för oss alla.