Övrigt

Anslagstavlor

Det finns flera anslagstavlor i området. Utanför två av sophusen finns det anslagstavlor där vem som helst har möjlighet att sätta upp anslag. Vid ingången till Kvartersgården finns en inglasad anslagstavla, där styrelsen sätter upp information.

Cykelförråd

Det finns flera cykelförråd i området. Här får boende förvara cyklar och dylikt, som ska användas. Bostadsnyckeln går till dessa. Trasiga cyklar förvaras lämpligen någon annanstans. Märk gärna din cykel med namn, adress och telefonnummer.

Gräsklippare

Gräsklippare i form av handjagare finns att låna, dessa finns i cykelförråden som är belägna på gårdarna. Bostadsnyckeln går till dessa.

Husdjur

Respektera dina grannar och andra boende inom området. Hundar skall hållas kopplade alternativt under sådan kontroll att det motsvarar ett osynligt koppel. Hundar ska i möjligaste mån rastas utanför bostadsområdet, att rasta precis utanför lägenhetsdörren utgör en sanitär olägenhet för barn och vuxna. Kommunen har satt upp ett hundrastningskärl i korsningen mellan Ersbodavägen och Mjölkvägen - perfekt för Drittelns hundägare.