Motioner till årsstämma

Sista chansen 28/2 för motioner inför kommande årsstämma (datum för stämma är ännu inte fastställt)Vi vill påminna om att om du vill lämna in motioner gäller detta enligt föreningens stadgar:


§ 15 Motioner

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.Mallar och instruktioner för hur de bör skrivas finns att hämta på HSBs hemsida www.hsb.se


Lämnas in i brevlåda vid kvarterslokalen eller maila in till styrelsen: styrelsen@dritteln.seStyrelsen Brf Dritt


Tips för att skriva en motion:


Det finns inget regelverk för hur motioner ska skrivas och formuleras, men det finns några punkter som är viktiga att tänka på.


1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.


2. Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till din motion, t.ex;

anledningen till att du skriver motionen

problemställningen

vilka fördelar som kan uppnås

konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen


3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om, direkt riktad till styrelsen.

Frågorna ska vara enkelt uppställda i en punktlista.

Frågorna ska vara numrerade.

De ska tydligt visa att det är frågor.

Det ska tydligt framgå att du vill ha konkreta svar från styrelsen på dina frågor.


4. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta. Ge alternativa förslag. Om det första förslaget avslås kanske du har ett alternativ som är nästan lika bra, som stämman kanske godkänner i stället. Fundera över vilka argument styrelsen kan tänkas använda för att motionen ska avslås. Förbered dig genom att redan i motionen täcka upp dessa argument med dina tungt vägande motargument. Lägg gärna in i motionen att om det finns några frågor så vill du gärna att styrelsen tar kontakt med dig.


5. Skriv under dokumentet med ditt namn och vilket datum det lämnats in.

6. Skicka eller lämna din motion till styrelsen i brevlåda utanför lokalen eller mejla; styrelsen@dritteln.se