Anslagstavla

Kort info om vad som pågår i vår förening;

220307

Vårt skyddsrum skall ses över. Mer info kommer om det. Skyddsrumskarta (msb.se)

Avgifterna för våra lägenheter höjs med 1,5 % från och med 220401

Filterbyte i våra huskroppar påbörjas 220308 (ej inne i lägenheterna utan på vinden).

Dörrbyte planeras i vår förening och förväntas påbörjas nästa höst. Offertförfrågan pågår.

220429
Årsstämma blir av tis 24 maj kl.18.00 i kvarterslokalen.

Första sopningen 2-3 maj, sopa ut grus från entréer och parkeringsplatser, andra sopningen blir efter städdagen 22:a maj.

Gemensam städdag i våran förening blir av sön 22:a maj kl.12.00-14.00, efter utfört arbete serveras hamburgare vid lokalen.